Alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası kanunda aşağıda şekilde belirtilmiştir:

Madde 331- Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu yapay surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan yüz milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Borçlu Alacaklısını Zarara Uğratmak için Mevcudunu Eksiltiyorsa Nasıl Bir Yol İzlenir?

 • Alacaklısını zarara sokmak maksadıyla mevcudunu eksiltmek suçu, alacaklının şikayetine bağlı bir suçtur.
 • Alacaklı suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren suçun zaman aşımı süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmelidir.
 • Cumhuriyet Savcısı aldığı bu dilekçe üzerine müştekinin şikayet edilen hakkında açmış herhangi bir takip olup olmadığına bakar. Şikayet edileni çağırıp dinler, müştekiyi dinler ve topladığı bu deliller ışığında, delillerin kamu davası açmaya yeterli olup olmadığına bakar, yeterli görürse Asliye Ceza Mahkemesinde dava açar.
 • Davaya bakan hakim, davayı esas defterine kaydederek, sanığı müştekiyi ve varsa tanıkları duruşmaya çağırır. Kaçırılan mallar taşınmaz ise bunların kayıtlarını getirir.
 • İcra dosyası, İflas dosyası veya konkordato dosyası dosya arasında değilse bunları dosya arasına koyar.
 • Bu dava kamu davası olduğu için sanık dinlenmeden karar verilemez.
 • Sanığın nüfus ve sabıka kaydı getirtilir.
 • Mahkeme getirdiği bu deliller ışığında sanığın üzerine atılı suçun yukarıda sayılı unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler.
 • Ayrıca mahkeme alacaklı’da borçluyla ilgili aciz belgesi olup olmadığına bakar ve ya borçlunun halen borcunun olup olmadığını inceler.
 • Müşteki duruşmaya gelmese bile duruşma yokluğunda yapılabilir.
 • Sanığın üzerine atılan suçun düzenlendiği kanun maddesindeki cezanın nevi hapis olması nedeniyle sanığın CMUK 135.maddesine göre savunması alınmadan karar verilemez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir