09 Mar

İflas Erteleme Durumu

9 Mart 2015

Mal varlığı borca batık olan bir sermaye şirketi iflasını istemek zorundadır. Bununla birlikte, iflası talep edilen şirketin iyileşme ihtimali varsa ve bu ihtimalde düzgün ve inandırıcı bir iyileştirme projesi ile tevsik edilebilirse bu takdirde mecb...