Mal varlığı borca batık olan bir sermaye şirketi iflasını istemek zorundadır. Bununla birlikte, iflası talep edilen şirketin iyileşme ihtimali varsa ve bu ihtimalde düzgün ve inandırıcı bir iyileştirme projesi ile tevsik edilebilirse bu takdirde mecburi iflas halinin bildirildiği ticaret mahkemesinde iflasın ertelenmesi talep edilebilir.

  • İflasın ertelenmesinin en önemli ve ön koşulu sermaye şirketinin borca batık olmasıdır. Borca batık olmayan bir sermaye şirketi iflasın ertelenmesini isteyemez.
  • Yasa koyucu  borca batıklık terimi yerine şirketin aktiflerinin şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi (TTK madde. 324/2) veya şirketin borçlarının mevcut ve alacaklarından fazla olması (İİK madde 179), şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla olması (TTK madde. 446/2) ifadelerini kullanmıştır.
  • TTK madde. 324/2 göre borca batıklık; ortaklığın aktiflerinin alacaklıların haklarını karşılamaya yetmemesidir. Amaç, alacaklıların korunması olduğu için hukuksal anlamda malvarlığının borçları karşılayıp karşılamadığı üzerine odaklanılmalıdır.
  • Borca batıklık özel bir bilanço ile tespit edilir. Söz konusu bilanço yıllık bilançodan hem maddi hem de şekli esaslar bakımından farklıdır.
  • Borca batıklığı tespit bilançosunda alacaklıların haklarının karşılanmasına yarayacak bütün mevcut malvarlıklarının piyasa değeriyle göz önüne alınması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir