Bir taşınmaza hukuken el atıldığı gerekçesiyle, taşınmazın bedelini ilgili idareden isteyebilmek için aşağıdaki şartların bir araya gelmesi gerekmektedir:

  1. Malikin taşınmazı imar planında yeşil saha, park, okul gibi kamuya ayrılan alan üzerinde bulunmalıdır.
  2. İmar uygulaması sebebiyle düşülen düzenleme ortaklık payı yüzde kırkın üzerinde olmalıdır.
  3. İmar planı kesinleşmiş olmalıdır.
  4. İmar planının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl geçtiği halde belediye veya ilgili idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmamış olmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartların varlığı durumunda, kamulaştırma bedelinin ilgili idare tarafından ödenmesi talebiyle dava açılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir