Eşler Arasında Mal Paylaşımı
21 Tem

Eşler Arasında Mal Paylaşımı

21 Temmuz 2015

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında ise edini...

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma
01 Tem

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

1 Temmuz 2015

Fiili ayrılık Medeni Kanun‘da düzenlenmiş mutlak bir boşanma sebebidir. Buna göre boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne seb...