Kıdem Tazminatının Ödenmesi
13 Ara

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

13 Aralık 2015

Kıdem tazminatı hakkının doğduğu anda sağ olan işçi, kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşçi kıdem tazminatına hak kazanmadan ölmüşse, kıdem tazminatı alacaklısı işçinin kanuni mirasçılarına aittir. İşçinin tüm çalışması aynı işverene bağlı olarak...