2B Durumundaki Taşınmazların Satışı
11 Nis

2B Durumundaki Taşınmazların Satışı

11 Nisan 2017

Anayasamızın “ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesinde devlete ait ormanların mülkiyetinin devir olunamayacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı anayasa maddesind...