Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları Kolaylaştırıldı

Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yasal değişiklik ile Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması kolaylaştırılmıştır.

Yabancı Yatırımcıda Aranan Kriterler:

  1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası” tutarında sabit sermaye yatırımını gerçekleştirmek.
  2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak.
  3. En az 50 kişilik istihdam oluşturmak.
  4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak.
  5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak.
  6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.

Yukarıdaki şartlardan birini gerçekleştiren yabancı yatırımcı Türk Vatandaşlığını kazanmak için izlenmesi gereken süreç 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

  1. Uygunluk belgesinin alınması,
  2. İkamet izni alınması
  3. Vatandaşlık başvurusudur.

 

Uygunluk belgesinin alınması

Yapılacak olan yatırıma bağlı olarak ilgili bakanlık ve müdürlüklere başvuru yapılır.

İkamet İzni alınması

İkamet izni için gerekli belgeler temin edilir.

Gerekli Belgeler:

-İkamet izni başvuru formu

-Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi

-4 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

-Geçerli sağlık sigortası

Belgeler tamamlandıktan sonra Yerleşim yeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurulur.

Vatandaşlık başvurusu

Yerleşim yeri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurulur. Vatandaşlık dosyası düzenlenerek NVİGM’ye (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Müdürlük başvuru üzerine;

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce vatandaşlık dosyası düzenlenerek NVİGM’ye gönderilir. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığına ilişkin arşiv araştırması yaptırılır. Arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde Cumhurbaşkanlığına gönderilmek üzere Bakanlık Makamına sunulur. Cumhurbaşkanı kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması yolunda karar verilmesi üzerine Türk vatandaşlığı kazanılır.

 

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Takibinde Hukuki Destek

Yatırımın yapılmasından başlayarak vatandaşlığın alınması noktasına kadar geçen süreçte hukuki destek önem arz etmektedir. Hukuki danışmanlık ve süreç içerisinde sunulacak olan hukuki hizmet ile yabancı müvekkilin hangi tür yatırıma yönelmesi gerektiği, uygunluk belgesinin alınması, ikamet izni alınması ve vatandaşlık başvurusu için izlenecek adımlar, gerekli prosedürler, evrakların tam ve doğru hazırlanması işlemlerinin kolayca gerçekleştirilebilmesi için BAYKURT HUKUK BÜROSU bu konudaki uzman ekibi ile birlikte, Yatırımla Türk vatandaşlığı başvurusunun her aşamasında müvekkillerine profesyonel hukuki hizmet vermektedir. Sürece ilişkin her türlü hukuki ve teknik destek, bu konuda uzman avukatlarımız ve danışmanlar tarafından müvekkillerimize eksiksiz olarak sağlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir