KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR?
16 Nis

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR?

16 Nisan 2021

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Mülkiyet hakkı kişiye;  mülkiyetinde olan şeyi kullanma, başkalarına devretme, ürünlerinden yararlanma hakkı verir. Mülkiyet hakkı anayasa ile güvence altına alınmış mutlak bir hak niteliğindedir. Anayasa’nın 35. Maddes...