Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
13 Tem

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

13 Temmuz 2017

Türk Medeni Kanunu Madde 162 (1) ve (2)’ ye göre ”Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”  Ortak hayatı sürdürmeleri k...

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
11 Haz

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

11 Haziran 2017

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Eski Medeni Kanun’da bulunmayan edinilmiş mallara katılma rejimini yasal ...

Çocukların Vesayet Altına Alınma Şartları
11 May

Çocukların Vesayet Altına Alınma Şartları

11 Mayıs 2017

Menfaatlerini koruma gücüne sahip olmayan, anne ve babasının velayeti altında olmayan küçüklerin korunması için mahkeme kararı ile gerçek kişilere çocuğun bakım ve temsil yetkisinin verilmesine vesayet altına almak denir. Vesayet altına alınma talebi...

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
21 Tem

Eşler Arasında Mal Paylaşımı

21 Temmuz 2015

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında ise edini...

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma
01 Tem

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

1 Temmuz 2015

Fiili ayrılık Medeni Kanun‘da düzenlenmiş mutlak bir boşanma sebebidir. Buna göre boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne seb...