KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR?
16 Nis

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR?

16 Nisan 2021

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Mülkiyet hakkı kişiye;  mülkiyetinde olan şeyi kullanma, başkalarına devretme, ürünlerinden yararlanma hakkı verir. Mülkiyet hakkı anayasa ile güvence altına alınmış mutlak bir hak niteliğindedir. Anayasa’nın 35. Maddes...

Düğün Takıları Kime Aittir?
30 Eyl

Düğün Takıları Kime Aittir?

30 Eylül 2019

Düğün sırasında hangi eşe takılırsa takılsın, tüm takılar (bilezik, çeyrek, tam vb. tüm altınlar), kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan sadece erkeğin kullanımına özgü olabilecek nitelikte olanlar (Örneğin, erkek kol saati) erkeğe aittir. Düğünde...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ
31 Tem

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

31 Temmuz 2019

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona erme halleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme halleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352’de d...

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
12 Tem

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

12 Temmuz 2019

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesinde, trafik kazası, ‘’Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış ola...

CITIZENSHIP BY INVESTMENT
26 Ara

CITIZENSHIP BY INVESTMENT

26 Aralık 2018

CITIZENSHIP BY INVESTMENT 1.   Why you should choose Turkey as a cıtızenshıp? Turkey is always attractive, with its key position between Europe, Asia and Middle East. It has been home to countless civilizations and a crossing point between the contin...

KONKORDATO UYGULAMASI VE SONUÇLARI
23 Eki

KONKORDATO UYGULAMASI VE SONUÇLARI

23 Ekim 2018

İcra İflas Kanunun madde 285- 309 ‘ hükümleri arasında düzenlenen konkordato:“Batık durumundaki şirketin alacaklılarıyla,alacakları konusunda kendi aralarında vardıkları anlaşmadır”. Konkordato ile borçlu alacaklılarından, alacakları sabit kalmak kay...