Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?
13 Oca

Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?

13 Ocak 2017

Kişinin mevcudiyetinin ölüm haricinde son bulmasına gaiplik denir. Kaybolan veya kendisinden haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkemece bu kişinin gaipliğine kara...

Evlatlığın Miras Hakkı
19 Kas

Evlatlığın Miras Hakkı

19 Kasım 2016

Evlatlık ve alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun yanı sıra evlatlığın kendi öz ailesine mirasçı olma hakkı da devam eder. Ancak evlat edinen ve onun hısımları ise evlatlığa mirasçı olamazlar. Evlatlığın hukuken mirasçılığında...

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
21 Tem

Eşler Arasında Mal Paylaşımı

21 Temmuz 2015

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında ise edini...