Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi
28 Eki

Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi

28 Ekim 2015

Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, halka açıklık oranı yüzde 50’nin üzerinde olanlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımla...

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
12 Haz

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

12 Haziran 2015

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi,...

19 Mar

İflasta İstihkak Davası

19 Mart 2015

İflasta istihkak iddiaları iflas idaresine yapılır. İflas eden müflisin malları iflas masası tarafından deftere kaydedilir. Bu aşamada ileri sürülen istihkak iddiaları, söz konusu mallar üzerinde deftere şerh düşülür (m. 212). İstihkak iddiasında bul...

09 Mar

İflas Erteleme Durumu

9 Mart 2015

Mal varlığı borca batık olan bir sermaye şirketi iflasını istemek zorundadır. Bununla birlikte, iflası talep edilen şirketin iyileşme ihtimali varsa ve bu ihtimalde düzgün ve inandırıcı bir iyileştirme projesi ile tevsik edilebilirse bu takdirde mecb...

13 Şub

İflasta İstihkak Davası

13 Şubat 2015

İflasta istihkak iddiaları iflas idaresine yapılır. İflas eden müflisin malları iflas masası tarafından deftere kaydedilir. Bu aşamada ileri sürülen istihkak iddiaları, söz konusu mallar üzerinde deftere şerh düşülür (m. 212). İstihkak iddiasında bul...