İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
12 Haz

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

12 Haziran 2015

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi,...