2B Durumundaki Taşınmazların Satışı
11 Nis

2B Durumundaki Taşınmazların Satışı

11 Nisan 2017

Anayasamızın “ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesinde devlete ait ormanların mülkiyetinin devir olunamayacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı anayasa maddesind...

Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?
19 Oca

Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?

19 Ocak 2016

Kira sözleşmesi devredilmek istediğinde, kurulan kira ilişkisi de devredilmiş olunur. Türk Borçlar Kanunu “kira ilişkisinin devri” başlığı altındaki 323. maddesi hükmüne göre: “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkası...

Hukuki El Atma Nedir?
12 May

Hukuki El Atma Nedir?

12 Mayıs 2015

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde, herkesin mülkiyet hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Bu hakkın ancak kamu yararına sınırlanabileceği belirtilmiştir. Mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şeyi, hukuk düzeni içerisinde dilediği ...