19 Mar

İflasta İstihkak Davası

19 Mart 2015

İflasta istihkak iddiaları iflas idaresine yapılır. İflas eden müflisin malları iflas masası tarafından deftere kaydedilir. Bu aşamada ileri sürülen istihkak iddiaları, söz konusu mallar üzerinde deftere şerh düşülür (m. 212). İstihkak iddiasında bul...

09 Mar

İflas Erteleme Durumu

9 Mart 2015

Mal varlığı borca batık olan bir sermaye şirketi iflasını istemek zorundadır. Bununla birlikte, iflası talep edilen şirketin iyileşme ihtimali varsa ve bu ihtimalde düzgün ve inandırıcı bir iyileştirme projesi ile tevsik edilebilirse bu takdirde mecb...

13 Şub

İflasta İstihkak Davası

13 Şubat 2015

İflasta istihkak iddiaları iflas idaresine yapılır. İflas eden müflisin malları iflas masası tarafından deftere kaydedilir. Bu aşamada ileri sürülen istihkak iddiaları, söz konusu mallar üzerinde deftere şerh düşülür (m. 212). İstihkak iddiasında bul...