Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler
18 Oca

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

18 Ocak 2016

Gelir Vergisi kanununda yer alan açık bir düzenlemeye istinaden, kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır. Ancak kıdem tazminatından damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı onun mirasçılarına ödeneceği dikkate alı...

Kıdem Tazminatının Ödenmesi
13 Ara

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

13 Aralık 2015

Kıdem tazminatı hakkının doğduğu anda sağ olan işçi, kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşçi kıdem tazminatına hak kazanmadan ölmüşse, kıdem tazminatı alacaklısı işçinin kanuni mirasçılarına aittir. İşçinin tüm çalışması aynı işverene bağlı olarak...

Kıdem Tazminatına Hak Nasıl Kazanılır?
17 Eyl

Kıdem Tazminatına Hak Nasıl Kazanılır?

17 Eylül 2015

Kıdem tazminatına aşağıdaki şartların varlığı halinde hak kazanılır: 1. İş Kanununa tabi bir iş sözleşmesiyle çalışma bulunmalıdır. Bahsedilen kanun 4857 sayılı İş Kanunu’ dur. Hizmet akdiyle çalışma yoksa kıdem tazminatı da gündeme gelmeyecektir. An...

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
12 Haz

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

12 Haziran 2015

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi,...