Gelir Vergisi kanununda yer alan açık bir düzenlemeye istinaden, kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır. Ancak kıdem tazminatından damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı onun mirasçılarına ödeneceği dikkate alındığında, kıdem tazminatının veraset ve intikal vergisine tabidir. Kıdem tazminatı hizmet akdi son bulduktan sonra hak kazanılan bir ödeme olduğundan, kıdem tazminatından  sigorta primi kesilmez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir