Kira sözleşmesi devredilmek istediğinde, kurulan kira ilişkisi de devredilmiş olunur. Türk Borçlar Kanunu “kira ilişkisinin devri” başlığı altındaki 323. maddesi hükmüne göre:

“Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, iş yeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. İş yeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.”

Konut kira sözleşmelerinin devri

Konut kira sözleşmeleri ve iş yeri kira sözleşmeleri olmak üzere kanunda ayrıma gidilmiştir. Bu sözleşmelerin devri konusunda farklı usuller benimsenmiştir. Konutlara ilişkin yapılan kira sözleşmelerinin devrinin mümkün olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Buna göre, kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez.

 İş yeri kira sözleşmelerinin devri

Kira sözleşmesinin devri konusuna kanunda bir istisna getirilmiştir. Buna göre, kiraya veren, iş yeri kiralarında haklı sebep olmadıkça kiracısına yazılı rızayı vermekten kaçınamaz. Aslında, kira sözleşmelerinde kiraya verenin, kural olarak, kira ilişkisinin devrine onay verme zorunluluğu yoktur. Ancak iş yeri kiralarında, kanunun 323. maddesi gereğince, onay vermekten sadece haklı sebeplerin bulunması halinde kaçınabilir.

Kiraya veren tarafın yazılı onayı ve ortaya çıkan taraf değişikliği sonucunda, devreden kiracının kira ilişkisinden dolayı sahip olduğu Kanun’dan ve sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve borçlar artık devralan kiracıya geçer. Kira ilişkisinin devri, kiraya veren, devreden kiracı ve devralan kiracı arasında üç taraflı yapıldığında, bu devirden sonra kira ilişkisine, devir sözleşmesinin içerisinde yer alan hükümlerin uygulanacağı kararlaştırılabilir. Ancak, kiraya veren ile devralan kiracı arasında ayrıca bir sözleşme yapılmaz ise, asıl kira sözleşmesi bu ilişkiye uygulanmaya devam edecektir. Mevcut kira sözleşmesinin içeriği değişmeyip aynen geçerli kalacaktır.

İş yeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir. Kanundaki müteselsil sorumluluğun başlangıcı, kira ilişkisinin devredildiği andır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir